Inloggen
Registreren

1. Algemeen
2. Gegevens
3. Doeleinden
4. Verstrekking aan derden
5. Cookies

1. Algemeen
True-Light Daglichtlampen gaat uiterst zorgvuldig om met de verwerking van persoons-gegevens van de gebruiker van deze website.
True-Light Daglichtlampen verzamelt alleen die persoonsgegevens welke noodzakelijk zijn om de Internetdienstverlening van True-Light Daglichtlampen aan de gebruiker te onderhouden en te verbeteren.

2. Gegevens
Bij en/of na bezoek van de website verzamelt True-Light Daglichtlampen twee soorten gegevens van de gebruiker:
Verkeersgegevens, dit zijn statistische geanonimiseerde gegevens over het bezoek van de True-Light Daglichtlampen website, onder meer gegevens over het aantal bezoekers en welke pagina’s worden bezocht.
Persoonlijke gegevens die herleidbaar zijn tot individuele natuurlijke personen, onder meer naam en e-mailadres, die de persoonlijke eigenaar zelf op de site aan True-Light Daglichtlampen heeft verstrekt.
Het eigendom van de door True-Light Daglichtlampen verzamelde persoonsgegevens blijft toebehoren aan de gebruikers zelf, die deze zelf aan True-Light Daglichtlampen verstrekt hebben. True-Light Daglichtlampen bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor True-Light Daglichtlampen deze verzamelt of verwerkt (zie verder sub 3).

3. Doeleinden
True-Light Daglichtlampen verwerkt en verzamelt persoonsgegevens uitsluitend met het doel om gebruikers adequaat te kunnen toelaten tot of informeren over True-Light Daglichtlampen. Daarnaast worden deze persoonsgegevens gebruikt voor de communicatie via True-Light Daglichtlampen met het internet. Statistisch geanonimiseerde gegevens worden door True-Light Daglichtlampen verwerkt om inzicht te krijgen in de bereikbaarheid van True-Light Daglichtlampen en worden aangewend om de True-Light Daglichtlampen website te optimaliseren.

4. Verstrekking aan derden
Tenzij uitdrukkelijk door de gebruiker zelf aangegeven, verstrekt True-Light Daglichtlampen geen persoonsgegevens aan derden.
Indien de noodzaak om persoonsgegevens te verstrekken aan derden voortvloeit uit verplichtingen die True-Light Daglichtlampen namens of ten behoeve van de gebruiker aangaat, wordt de gebruiker steeds om uitdrukkelijke toestemming voor verstrekking van persoonsgegevens met dat specifieke doel gevraagd.

5. Cookies
True-Light Daglichtlampen kan gebruik maken van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn te beschouwen als data die door een webserver naar de browser van de gebruiker worden gestuurd om daarin te kunnen worden opgeslagen. Cookies stellen True-Light Daglichtlampen in staat om terugkerende bezoekers sneller en efficiënter toegang te verlenen tot de True-Light Daglichtlampen website, dan wel de diensten van True-Light Daglichtlampen.
In de browserinstellingen heeft de gebruiker de mogelijkheid om cookies te ontvangen uit te schakelen. Dit kan tot gevolg hebben dat bepaalde diensten die True-Light Daglichtlampen verleent niet meer kunnen worden gebruikt.
True-Light Daglichtlampen wendt cookies niet aan met het doel om profielen van gebruikers op grond van surfgedrag samen te stellen.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Wilt u advies?

Wij helpen u graag op weg met tips of een advies op maat.

E-mail:

Wij zijn ma t/m vr van 08.30-17.00 uur telefonisch bereikbaar: 0522-473161

Voor zakelijke projecten komt één van onze lichtadviseurs graag bij u langs.